Lớp 3916 – Toán 9

22/04/2023

Tổng quan về lớp

 • Ngày đăng
  22/04/2023
 • Địa điểm
 • Ngày kết thúc
  31/05/2023
 • Mã lớp
  3916
 • Học vấn
  Lớp 9
 • Môn học
  Toán Học
 • Số buổi
  4
 • Thời gian dạy
  90 phút
 • Yêu cầu

  - Gv nghiêm khắc
  - PH yêu cầu cao
  - Học lực tốt (8-9đ)

Mô tả lớp