Lớp 3927 – Anh văn 9

Tổng quan về lớp

 • Ngày đăng
  24/02/2024
 • Địa điểm
 • Ngày kết thúc
  29/02/2024
 • Giới tính
  Cả hai
 • Mã lớp
  3927
 • Học vấn
  Lớp 9
 • Môn học
  Tiếng Anh
 • Số buổi
  2
 • Thời gian dạy
  90 phút
 • Yêu cầu

  + Sinh viên có trên 2 năm kinh nghiệm dạy Anh văn
  + Học viên học yếu, ngoan hiền

Mô tả lớp