Lớp 3925 – Toán 9

08/11/2023
Cần gấp

Tổng quan về lớp

 • Ngày đăng
  08/11/2023
 • Địa điểm
 • Ngày kết thúc
  30/11/2023
 • Giới tính
  Cả hai
 • Mã lớp
  3925
 • Học vấn
  Lớp 9
 • Môn học
  Toán Học
 • Số buổi
  2
 • Thời gian dạy
  90 phút
 • Yêu cầu

  - Sinh viên hoặc giáo viên có kinh nghiệm
  - Dạy vào thứ 2, thứ 6

Mô tả lớp