Lớp 3924 – Anh 9

08/11/2023
Cần gấp

Tổng quan về lớp

 • Ngày đăng
  08/11/2023
 • Địa điểm
 • Ngày kết thúc
  30/11/2023
 • Giới tính
  Cả hai
 • Mã lớp
  3924
 • Học vấn
  Lớp 9
 • Môn học
  Tiếng Anh
 • Số buổi
  2
 • Thời gian dạy
  90 phút
 • Yêu cầu

  - Sinh viên hoặc giáo viên có kinh nghiệm
  - Dạy vào Thứ 3, Thứ 5

Mô tả lớp