Lớp 3909 – Toán 9

Tổng quan về lớp

 • Ngày đăng
  22/03/2023
 • Địa điểm
 • Ngày kết thúc
  28/04/2023
 • Mã lớp
  3909
 • Học vấn
  Lớp 9
 • Môn học
  Toán Học
 • Số buổi
  2
 • Thời gian dạy
  90 phút
 • Yêu cầu

  - Gia sư là giáo viên
  - Mục tiêu 5-6đ, hiện tại thi được 3đ
  - học 2 buổi tối trong tuần + T7, CN

Mô tả lớp