Lớp 3908 – Toán 9

Cần gấp

Tổng quan về lớp

 • Ngày đăng
  15/02/2023
 • Địa điểm
 • Ngày kết thúc
  19/02/2023
 • Giới tính
  Cả hai
 • Mã lớp
  3908
 • Học vấn
  Lớp 9
 • Môn học
  Toán Học
 • Số buổi
  3
 • Thời gian dạy
  90 phút
 • Yêu cầu

  Dạy toán 9 cho bé nữ học trung bình

Mô tả lớp