Lớp 39011 – Anh văn 9

Tổng quan về lớp

 • Ngày đăng
  22/03/2023
 • Địa điểm
 • Ngày kết thúc
  28/04/2023
 • Mã lớp
  39011
 • Học vấn
  Lớp 9
 • Môn học
  Tiếng Anh
 • Số buổi
  2
 • Thời gian dạy
  90 phút
 • Yêu cầu

  - Gia sư là giáo viên.
  - Mục tiêu 5-6đ, hiện tại thi được 3đ.
  - Học 2 buổi tối trong tuần + T7, CN.

Mô tả lớp