fbpx

Ngành xã hội hợp với những ngành nào?

Đánh giá post

1. Khối ngành xã hội là gì?

khoi-nganh-xa-hoi
Khối ngành xã hội hợp với những ngành nào?

2. Khối ngành xã hội hợp với những ngành nào?

2.1 Các ngành chính trong khối xã hội

Các ngành chính trong khối xã hội.

2.1.1 Luật, Quản lý nhà nước

2.1.2 Truyền thông, Báo chí

truyen-thong-bao-tri
Truyền thông báo trí.

2.1.3 Giáo dục

2.1.4 Phiên dịch

2.1.5 Văn hóa, Du lịch

huong-dan-vien-du-lich
Hướng dẫn viên du lịch.

3. Kết luận

Để lại lời nhắn cho EDUFA nhé!