fbpx

Có gì trong bức thư gửi bản thân đầu năm? 

5/5 - (1 bình chọn)
thu-gui-ban-than-dau-nam
Có gì trong bức thư gửi bản thân đầu năm?

1. Tâm thế khi “khai bút” viết thư gửi bản thân đầu năm

2. Mục đích 

hoat-dong-nay-nhu-mot-thuc-an-tinh-than
Hoạt động này như một thức ăn tinh thần vậy.

3. Có gì trong bức thư đặc biệt gửi bản thân đầu năm

4. Tổng kết 

Để lại lời nhắn cho EDUFA nhé!