Lớp 41223 – Lý 12

Tổng quan về lớp

 • Ngày đăng
  24/02/2024
 • Địa điểm
 • Ngày kết thúc
  29/02/2024
 • Giới tính
  Cả hai
 • Mã lớp
  41223
 • Học vấn
  Lớp 12
 • Môn học
  Vật Lý
 • Số buổi
  1
 • Thời gian dạy
  90 phút
 • Yêu cầu

  + Sinh viên năm 3,4 đã có kinh nghiệm dạy cấp 3 trên 2 năm
  + Bé tiếp thu tốt
  + Làm bài còn ẩu
  + Cần luyện cho bé trọng tâm của đề thi

Mô tả lớp