Lớp 41220 – Toán, Văn, Sinh, Lý 12

17/01/2024
Cần gấp

Tổng quan về lớp

 • Ngày đăng
  17/01/2024
 • Địa điểm
 • Ngày kết thúc
  31/01/2024
 • Giới tính
  Cả hai
 • Mã lớp
  41220
 • Học vấn
  Lớp 12
 • Môn học
  Toán Học, Vật Lý, Ngữ Văn, Sinh học
 • Số buổi
  6
 • Thời gian dạy
  90 phút
 • Yêu cầu

  - Bé tiếp thu tốt
  - Làm bài ẩu
  - Cần luyện trọng tâm của đề thi

  *Lịch dạy:
  - 2 buổi Tóan
  - 2 buổi Văn
  - 1 buổi Sinh
  - 1 buổi Lý

Mô tả lớp