Lớp 41213 – IELTS 12

Tổng quan về lớp

 • Ngày đăng
  03/09/2023
 • Địa điểm
 • Ngày kết thúc
  15/09/2023
 • Giới tính
  Cả hai
 • Mã lớp
  41213
 • Học vấn
  Lớp 12
 • Môn học
  Thi IELTS
 • Số buổi
  2
 • Thời gian dạy
  90 phút
 • Yêu cầu

  - Sinh viên có kinh nghiệm, điểm IETLS 7.5 trở lên, không có brand nào dưới 7.0
  - Học 2b/ tuần (tối thứ 3, 5)

Mô tả lớp