fbpx

Ngành Xã hội học là ngành gì?

Đánh giá post

1. Ngành xã hội học là gì?

xa-hoi-hoc
Xã hội học là ngành gì?

2. Ngành xã hội học học gì?

3. Đặc điểm phù hợp với ngành

4. Ngành xã hội học học ở trường nào?

5. Công việc của ngành sau khi ra trường là gì?

6. Triển vọng tương lai của ngành

Để lại lời nhắn cho EDUFA nhé!