Lớp 41210 – Sinh, Hóa 12

Tổng quan về lớp

 • Ngày đăng
  19/11/2022
 • Địa điểm
 • Ngày kết thúc
  30/11/2022
 • Mã lớp
  41210
 • Học vấn
  Lớp 12
 • Môn học
  Hóa Học, Sinh học
 • Số buổi
  4
 • Thời gian dạy
  90 phút
 • Số điện thoại
  0645985635
 • Yêu cầu

  Gia sư là sinh viên năm 3 trở lên, có kinh nghiệm.

Mô tả lớp