Lớp 3805 – Toán 8

Tổng quan về lớp

 • Ngày đăng
  19/11/2022
 • Địa điểm
 • Ngày kết thúc
  10/12/2022
 • Mã lớp
  3805
 • Học vấn
  Lớp 8
 • Môn học
  Toán Học
 • Số buổi
  4
 • Thời gian dạy
  90 phút
 • Số điện thoại
  0456865956
 • Yêu cầu

  Gia sư có kinh nghiệm

Mô tả lớp