Lớp 3709 – Tiếng Anh 7

Tổng quan về lớp

 • Ngày đăng
  03/11/2022
 • Địa điểm
 • Ngày kết thúc
  16/11/2022
 • Mã lớp
  3709
 • Học vấn
  Lớp 7
 • Môn học
  Tiếng Anh
 • Số buổi
  12
 • Thời gian dạy
  90 phút
 • Số điện thoại
  0837883075
 • Yêu cầu

  Gia sư là sinh viên năm 4 trở lên, có kinh nghiệm

Mô tả lớp