Lớp 3610 – Toán, Lý, Anh 10

Tổng quan về lớp

 • Ngày đăng
  19/11/2022
 • Địa điểm
 • Ngày kết thúc
  15/12/2022
 • Mã lớp
  3610
 • Học vấn
  Lớp 10
 • Môn học
  Toán Học, Vật Lý, Tiếng Anh
 • Số buổi
  4
 • Thời gian dạy
  90 phút
 • Số điện thoại
  0323216336
 • Yêu cầu

  Gia sư có kinh nghiệm 3 năm đi dạy

Mô tả lớp