fbpx

Ngành Quan hệ công chúng là gì?

Đánh giá post

1. Định nghĩa và phạm vi hoạt động của ngành Quan hệ công chúng

nganh-quan-he-cong-chung-la-gi
Ngành quan hệ công chúng là gì?

2. Mục tiêu của ngành Quan hệ công chúng

to-chuc-su-kien
Hoạt động tổ chức sự kiện.

3. Vai trò của ngành Quan hệ công chúng

4. Sự khác biệt giữa ngành Truyền thông và Quan hệ công chúng

Mục tiêu

Phương thức hoạt động

Kênh giao tiếp

Vai trò

  • Truyền thông: Đóng vai trò quan trọng trong việc truyền tải thông tin, thông điệp đến công chúng.
  • Quan hệ công chúng: Đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và duy trì hình ảnh, uy tín tích cực của tổ chức/doanh nghiệp.
truyen-thong-va-quan-he-quoc-te-co-moi-lien-he-chat-che
Truyền thông và quan hệ quốc tế có mối liên hệ chặt chẽ.

5. Kết luận

Để lại lời nhắn cho EDUFA nhé!