Lớp AGT01 – Tiếng Anh giao tiếp

18/12/2023
Cần gấp

Tổng quan về lớp

 • Ngày đăng
  18/12/2023
 • Địa điểm
 • Ngày kết thúc
  31/12/2023
 • Giới tính
  Cả hai
 • Mã lớp
  AGT01
 • Học vấn
  Đi làm
 • Môn học
  Tiếng Anh
 • Số buổi
  3
 • Thời gian dạy
  90 phút
 • Yêu cầu

  Giáo viên nhiệt tình

Mô tả lớp