Lớp 41112 – Lý, Sinh 11

19/11/2022

Tổng quan về lớp

 • Ngày đăng
  19/11/2022
 • Địa điểm
 • Ngày kết thúc
  11/12/2022
 • Mã lớp
  41112
 • Học vấn
  Lớp 11
 • Môn học
  , Vật Lý, Sinh học
 • Số buổi
  4
 • Thời gian dạy
  90 phút
 • Số điện thoại
  0598652535
 • Yêu cầu

  Gia sư là sinh viên năm 4 trở lên, có kinh nghiệm

Mô tả lớp