Lớp 41102 – Anh văn 11

Tổng quan về lớp

 • Ngày đăng
  23/03/2023
 • Địa điểm
 • Ngày kết thúc
  29/04/2023
 • Mã lớp
  41102
 • Học vấn
  Lớp 11
 • Môn học
  Tiếng Anh
 • Số buổi
  5
 • Thời gian dạy
  90 phút
 • Yêu cầu

  - Sinh viên có kinh nghiệm hoặc giáo viên.
  - Thời gian dạy:
  + 2,4,6: (17h30 - 19h45)
  + Thứ 7 và CN: (17h - 21h00)

Mô tả lớp