Lớp 3908 – Toán, Văn, Anh 9

03/11/2022

Tổng quan về lớp

 • Ngày đăng
  03/11/2022
 • Địa điểm
 • Ngày kết thúc
  21/11/2022
 • Mã lớp
  3908
 • Học vấn
  Lớp 12
 • Môn học
  Toán Học, Ngữ Văn, Tiếng Anh
 • Số buổi
  12
 • Thời gian dạy
  90 phút
 • Số điện thoại
  0837883085
 • Yêu cầu

  Gia sư là sinh viên năm 4 trở lên, có kinh nghiệm

Mô tả lớp