Lớp 3608 – Toán 6

19/11/2022

Tổng quan về lớp

 • Ngày đăng
  19/11/2022
 • Địa điểm
 • Ngày kết thúc
  08/12/2022
 • Mã lớp
  3608
 • Học vấn
  Lớp 6
 • Môn học
  Toán Học
 • Số buổi
  4
 • Thời gian dạy
  90 phút
 • Số điện thoại
  0653265986
 • Yêu cầu

  Gia sư là sinh viên năm 3 trở lên

Mô tả lớp