5/5 - (2 bình chọn)
  • Bước 1: Theo dõi fanpage Trung Tâm Dạy Kèm EDUFA để tìm lớp phù hợp
  • Bước 2: Gia sư nhận phỏng vấn trực tiếp với ban quản lý của trung tâm
  • Bước 3: Gia sư ký hợp đồng và hoàn thành thủ tục đăng ký
  • Bước 4: Nhận lớp phù hợp