Lớp 3809 – Hóa 8

Tổng quan về lớp

 • Ngày đăng
  03/11/2022
 • Địa điểm
 • Ngày kết thúc
  24/11/2022
 • Mã lớp
  3809
 • Học vấn
  Lớp 10
 • Môn học
  Hóa Học
 • Số buổi
  12
 • Thời gian dạy
  90 phút
 • Số điện thoại
  0837883074
 • Yêu cầu

  Gia sư là sinh viên năm 3 trở lên, có kinh nghiệm.

Mô tả lớp