Lớp 41204 – Toán 12

06/03/2023

Tổng quan về lớp

 • Ngày đăng
  06/03/2023
 • Địa điểm
 • Ngày kết thúc
  10/03/2023
 • Mã lớp
  41204
 • Học vấn
  Lớp 12
 • Môn học
  Toán Học
 • Số buổi
  3
 • Thời gian dạy
  90 phút
 • Yêu cầu

  Gia sư nữ, có kinh nghiệm, học đại học lớn. Học sinh học lực khá, mục tiêu 8.5-9đ. Học 20h T3, 9h-12h T7, CN

Mô tả lớp