Lớp 4103 – Lý, Hóa, Anh 10

09/11/2022

Tổng quan về lớp

 • Ngày đăng
  09/11/2022
 • Địa điểm
 • Ngày kết thúc
  30/11/2022
 • Mã lớp
  4103
 • Học vấn
  Lớp 10
 • Môn học
  Vật Lý, Hóa Học, Tiếng Anh
 • Số buổi
  4
 • Thời gian dạy
  90 phút
 • Số điện thoại
  386855536
 • Yêu cầu

  Gia sư có kinh nghiệm 3 năm đi dạy

Mô tả lớp