Lớp 41008 – Văn, Lý 10

19/11/2022

Tổng quan về lớp

 • Ngày đăng
  19/11/2022
 • Địa điểm
 • Ngày kết thúc
  01/12/2022
 • Mã lớp
  41008
 • Học vấn
  Lớp 10
 • Môn học
  Vật Lý, Ngữ Văn
 • Số buổi
  4
 • Thời gian dạy
  90 phút
 • Số điện thoại
  0564885659
 • Yêu cầu

  Gia sư là sinh viên năm 3 trở lên

Mô tả lớp