Lớp 3915 – Văn 9

22/04/2023

Tổng quan về lớp

 • Ngày đăng
  22/04/2023
 • Địa điểm
 • Ngày kết thúc
  31/05/2023
 • Mã lớp
  3915
 • Học vấn
  Lớp 9
 • Môn học
  Ngữ Văn
 • Số buổi
  2
 • Thời gian dạy
  90 phút
 • Yêu cầu

  - Giáo viên, có kinh nghiệm
  - HS học tốt nhưng lười học
  - PH không quan trọng giá cả

Mô tả lớp