Lớp 3908 – Toán, Hóa 9

03/11/2022

Tổng quan về lớp

 • Ngày đăng
  03/11/2022
 • Địa điểm
 • Ngày kết thúc
  29/11/2022
 • Mã lớp
  3908
 • Học vấn
  Lớp 11
 • Môn học
  Toán Học, Hóa Học
 • Số buổi
  12
 • Thời gian dạy
  90 phút
 • Số điện thoại
  0837883073
 • Yêu cầu

  Gia sư là sinh viên năm 3 trở lên

Mô tả lớp