Lớp 3908 – Toán, Anh 9

09/11/2022

Tổng quan về lớp

 • Ngày đăng
  09/11/2022
 • Địa điểm
 • Ngày kết thúc
  30/11/2022
 • Mã lớp
  3908
 • Học vấn
  Lớp 9
 • Môn học
  Toán Học, Tiếng Anh
 • Số buổi
  4
 • Thời gian dạy
  90 phút
 • Số điện thoại
  0389556776
 • Yêu cầu

  Gia sư có kinh nghiệm

Mô tả lớp