Lớp 3907 – Toán 9

03/02/2023
Cần gấp

Tổng quan về lớp

 • Ngày đăng
  03/02/2023
 • Địa điểm
 • Ngày kết thúc
  10/02/2023
 • Giới tính
  Cả hai
 • Mã lớp
  3907
 • Học vấn
  Lớp 9
 • Môn học
  Toán Học
 • Số buổi
  2
 • Thời gian dạy
  90 phút
 • Yêu cầu

  Gia sư là giáo viên

Mô tả lớp