Lớp 3907 – Anh 9

19/11/2022

Tổng quan về lớp

 • Ngày đăng
  19/11/2022
 • Địa điểm
 • Ngày kết thúc
  23/12/2022
 • Mã lớp
  3907
 • Học vấn
  Lớp 9
 • Môn học
  Tiếng Anh
 • Số buổi
  3
 • Thời gian dạy
  90 phút
 • Số điện thoại
  0457586622
 • Yêu cầu

  Gia sư nữ, là giáo viên, có nhiều kinh nghiệm

Mô tả lớp