Lớp 3905 – Tiếng Anh 9

03/11/2022

Tổng quan về lớp

 • Ngày đăng
  03/11/2022
 • Địa điểm
 • Ngày kết thúc
  18/12/2022
 • Mã lớp
  3905
 • Học vấn
  Lớp 9
 • Môn học
  Tiếng Anh
 • Số buổi
  12
 • Thời gian dạy
  90 phút
 • Số điện thoại
  0837883174
 • Yêu cầu

  Gia sư là sinh viên năm 3 trở lên, có kinh nghiệm dạy lớp 9

Mô tả lớp