Lớp 3805 – Toán 8

03/11/2022

Tổng quan về lớp

 • Ngày đăng
  03/11/2022
 • Địa điểm
 • Ngày kết thúc
  17/11/2022
 • Mã lớp
  3805
 • Học vấn
  Lớp 8
 • Môn học
  Toán Học
 • Số buổi
  3
 • Thời gian dạy
  90 phút
 • Số điện thoại
  0837883155
 • Yêu cầu

  Gia sư là sinh viên năm 4 trở lên, có kinh nghiệm

Mô tả lớp