Lớp 3707 – Anh 7

19/11/2022

Tổng quan về lớp

 • Ngày đăng
  19/11/2022
 • Địa điểm
 • Ngày kết thúc
  07/12/2022
 • Mã lớp
  3707
 • Học vấn
  Lớp 7
 • Môn học
  Tiếng Anh
 • Số buổi
  4
 • Thời gian dạy
  90 phút
 • Số điện thoại
  0956327854
 • Yêu cầu

  Gia sư có kinh nghiệm

Mô tả lớp