Lớp 3608 – Toán, Anh 6

09/11/2022

Tổng quan về lớp

 • Ngày đăng
  09/11/2022
 • Địa điểm
 • Ngày kết thúc
  22/12/2022
 • Mã lớp
  3608
 • Học vấn
  Lớp 6
 • Môn học
  Toán Học, Tiếng Anh
 • Số buổi
  4
 • Thời gian dạy
  90 phút
 • Số điện thoại
  985456644
 • Yêu cầu

  Gia sư là sinh viên năm 4 trở lên, có kinh nghiệm

Mô tả lớp