Lớp 3606 – Toán, Tiếng Anh 6

03/11/2022

Tổng quan về lớp

 • Ngày đăng
  03/11/2022
 • Địa điểm
 • Ngày kết thúc
  22/11/2022
 • Mã lớp
  3606
 • Học vấn
  Lớp 6
 • Môn học
  Toán Học, Tiếng Anh
 • Số buổi
  12
 • Thời gian dạy
  90 phút
 • Số điện thoại
  0837883086
 • Yêu cầu

  Gia sư là sinh viên năm 4 trở lên, có kinh nghiệm

Mô tả lớp