Lớp 2506 – Toán, Tiếng Việt 5

03/11/2022

Tổng quan về lớp

 • Ngày đăng
  03/11/2022
 • Địa điểm
 • Ngày kết thúc
  16/11/2022
 • Mã lớp
  2506
 • Học vấn
  Lớp 5
 • Môn học
  Toán Học, Ngữ Văn
 • Số buổi
  12
 • Thời gian dạy
  90 phút
 • Số điện thoại
  0837883099
 • Yêu cầu

  Gia sư có kinh nghiệm 2 năm đi dạy

Mô tả lớp