Lớp 2501 – Anh văn 5

20/02/2023
Cần gấp

Tổng quan về lớp

 • Ngày đăng
  20/02/2023
 • Địa điểm
 • Ngày kết thúc
  28/02/2023
 • Giới tính
  Cả hai
 • Mã lớp
  2501
 • Học vấn
  Lớp 5
 • Môn học
  Tiếng Anh
 • Số buổi
  3
 • Thời gian dạy
  90 phút
 • Yêu cầu

  Giáo viên đã có kinh nghiệm

Mô tả lớp