Lớp 2301 – Báo bài 3

03/02/2023

Tổng quan về lớp

 • Ngày đăng
  03/02/2023
 • Địa điểm
 • Ngày kết thúc
  03/02/2023
 • Giới tính
  Cả hai
 • Mã lớp
  2301
 • Học vấn
  Lớp 3
 • Môn học
  Báo bài
 • Số buổi
  5
 • Thời gian dạy
  90 phút
 • Yêu cầu

  Gia sư là giáo viên

Mô tả lớp