Lớp 22.501 – Toán, T. Việt, T. Anh 2 và 5

Cần gấp

Tổng quan về lớp

 • Ngày đăng
  08/11/2023
 • Địa điểm
 • Ngày kết thúc
  30/11/2023
 • Giới tính
  Cả hai
 • Mã lớp
  22.501
 • Học vấn
  Lớp 5
 • Môn học
  Toán Học, Ngữ Văn, Tiếng Anh
 • Số buổi
  7
 • Thời gian dạy
  90 phút
 • Yêu cầu

  - 7 buổi/ tuần (19h30 Thứ 2, 3, 4, 5, 6 và sáng Thứ 7, CN)
  + Lớp 5: 2 buổi Toán - 2 buổi Tiếng Việt - 3 buổi Tiếng Anh
  + Lớp 2: 2 buổi Toán - 3 buổi Tiếng Việt - 2 buổi Tiếng Anh

  - Gia sư là giáo viên, nghiêm khắc, có kinh nghiệm

Mô tả lớp